DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Педагогічний часопис Волині >
2016 >

Педагогічний часопис Волині, 2016, № 2(3) : [25]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Langier Cecylia. Carriers of values in axiological education of children in postmodern epoch

Алексінцева Тетяна. Взаємодія мистецтв як ефективний засіб музичної освіти

Дерека Тетяна. Розвиток акмеології: філософський аспект

Десятник Катерина. Духовність особистості: аксіологічний вимір

Ємчик Олександра. Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки

Корпач Надія, Сидорук Ірина. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект

Кузьмінська Юлія. Ян Амос Коменський– засновник сучасного вчення про викладання іноземних мов через сприйняття цілісної картини навколишньої дійсності

Смолюк Артем. Теоретичний аналіз проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи

Смолюк Світлана. Організація розвивального освітнього середовища початкової школи України (1990-ті рр.)

Стасюк Людмила. Ретроспектива розвитку сільської малокомплектної школи

РОЗДІЛ II. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

Pękala Anna. Integration of music and fine arts as child's mean of experiencing art

Гелета Олена. Критерії та рівні духовно-морального розвитку особистості у процесі роботи православних недільних шкіл на Волині

Гордієнко Юлія. Процесуально-комунікативний компонент педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов

Желанова Вікторія. Суб’єкт – суб’єктна взаємодія вихователя і вихованців як засіб творчої самореалізації особистості

Єлова Тетяна. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників

Лук’янчук Мар’яна. Розвиток творчих здібностей молодших школярів: психолого-педагогічний контекст

Семенов Олександр. Модель системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі

Чабайовська Марія. Обґрунтування розроблення та реалізації проекту вивчення курсу українознавства за вибором «Я люблю Україну» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Чапюк Юлія. Інтерактивні технології як засіб розвитку креативного мислення учнів на уроках англійської мови

Якуб Єжи Чарковський, Мацей Танась. Соціальне виключення особистості в сфері інформатизації суспільних відносин

РОЗДІЛ III. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Брушневська Ірина, Рібцун Юлія. Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення

Карпюк Роман, Петрик Омелян. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді в контексті вивчення шкільного предмета «Основи здоров’я»

Омельчук Михайло. Вивчення сучасного стану сформованості компетентності провізорів з надання першої долікарської допомоги

Павлюк Тетяна. Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи

Савчук Надія. Корекція психічних станів у майбутніх педагогічних працівників

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь