DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2016 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2016, № 22 : [47]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ І. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

Бунчук Борис. Про версифікаційну особливість компонування поетичних добірок, ліричних циклів та книг віршів Лесі Українки

Галета Олена. На полі крові: драма-умовчання

Головій Оксана. Проза Лесі Українки як лабораторія стилю

Давидюк Віктор. Фольклорно-етнографічний інтертекст оповідання Лесі Українки «Одинак»

Кицан Олена. Функція анжамбеману в драматичних творах Лесі Українки (на прикладі драматичної поеми «Одержима»)

Колошук Надія. Леся Українка в ролі критика польської літератури

Кононенко Євгенія. Дон Жуан: випробування для жінок, випробування для чоловіків?

Корбич Галина. «Залишила по собі не тільки вірші...»: Леся Українка-критик. Компаративний аспект

Кочерга Світлана. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів

Левчук Юлія. Лірична проза Лесі Українки: питання жанрової ідентифікації

Михида Сергій. Психопоетика пафосу в драматургії Лесі Українки

Моклиця Марія. Термін як естетична сокира, або ще раз про неоромантизм Лесі Українки

Оляндер Луїза. Леся Українка в діалозі з Іншим: порушення проблеми

Сірук Вікторія. Роздум як нараційна форма оповідання «Помилка» Лесі Українки

Скупейко Лукаш. Семантика страдництва у творчості Лесі Українки

Тхорук Рая. Природа, культура й символічний обмін у драмі «Лісова пісня» Лесі Українки

Шахова Катерина. «Помилка» Лесі Українки: до проблеми жанрової особливості

Яблонська Ольга. «Триптих» як імператив Лесі Українки

Яструбецька Галина. «Одержима» Лесі Українки в аспекті феноменології творчості

Розділ ІІ. ОСОБИСТІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМАТИКИ ЕПОХ. РОДИНА ДРАГОМАНОВИХ-КОСАЧІВ

Баган Олег. Леся Українка в пізніх інтерпретаціях Дмитра Донцова: націософський і культурологічний континууми

Диба Алла. Із сузір’я друзів: Звитяжці Кобилки-Сидоренки (матеріали до майбутньої енциклопедії Лесі Українки)

Kаrаbоvych, Tаdеy. Wpływ twyrczości Łesi Ukrainki na strukturę i znaczenie dzieła literackiego “Grupy nowojorskiej”

Кирилюк Світлана. «Ніч» літератури й література «ночі»: людина в пошуках ідентичності (на матеріалі творчості Лесі Українки)

Кравець Ярема. Французькомовне прочитання Лесі Українки: критика, переклади

ЛубчакВадим. Леся Українка на шпальтах південноукраїнських альманахів: творчий дебют

Лук ’ян чук Лідія. Формування історичних поглядів Лесі Українки

Оніпко Вячеслав. Життєпис Лесі Українки в родинному листуванні Олени Пчілки

Онуфрієнко Олена. Творчість Лесі Українки як факт біографії

Поліщук Ярослав. Творчість Лесі Українки як програма культурного номадизму: погляд із ХХІ ст.

Пустовіт Валерія. «Моя справжня “30-літня” війна» (медична тема в епістолярному дискурсі Лесі Українки)

Штолько Марина. «На полі крові» Лесі Українки в театральній інтерпретації (на прикладі театральної постановки Ю. Розстального, Національний академічний драматичний театр імені І. Франка)

Яручик Ольга. Рецепція Лесі Українки в часописі «Biuletyn Polsko-Ukraiński»

Розділ ІІІ. ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ: ОСОБИСТІСТЬ - ЛІТЕРАТУРА - ТЕКСТ. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Вісич Олександра. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані Мержинська»: драматизація метатексту

Калинюшко Олеся. Homo faber як homo viator: модерна та постмодерна візії (на матеріалі лірики Лесі Українки та Оксани Забужко)

Маланій Олена. Леся Українка та Марія Конопніцька

Прокопович Тетяна. Вокально-хорове інтонування поезії Лесі Українки у творах Михайла Довганича

Романов Сергій. Національна історія у проектах позитивістської адаптації та модерністської актуалізації: Л. Старицька-Черняхівська - Леся Українка

Семенюк Лариса. «Лісова пісня» Лесі Українки у світлі філософії Григорія Сковороди

Твердохліб Наталія. Життєпис Лесі Українки в літературних джерелах П. Ротача

Товт Ольга. Національна історія в художній рецепції М. Костомарова («Переяславська ніч») та Лесі Українки («Бояриня»)

Федунь Марія. Літературознавчі праці та спомини сучасників про Лесю Українку: на перетині жіночого й чоловічого дискурсів

Шелюх Ольга. «Жіночий текст» українського модернізму в рецепції Василя Сімовича

Щукіна Ірина. Леся Українка про музикальність творів Ольги Кобилянської: генеза і смислове наповнення

Беценко Тетяна. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки

Джочка Ірина. Семантико-прагматичні смисли стверджувальних часток (на матеріалі драматичного тексту Лесі Українки)

Коваль-Гнатів Дзвенислава. Античні паремії в епістолярній спадщині Лесі Українки

Мірченко Микола. Леся Українка: «Месники дужі приймуть мою зброю...» (спроба текстологічного аналізу деяких творів)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь