DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2015 >

Соціологічні студії, 2015, № 1 (6) : [16]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК
PART І. THEORETICAL PROVISIONS OF SOCIOLOGICAL INVESTIGATIONS

Афанасьєва Людмила, Кузнєцова Альона. Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста / Afanas’eva Lyudmila, Kuznetsova Alona. Intercultural Model as an Innovative Factor in the Development of Intercultural Integration of the City

Банникова Екатерина. Модели и типы организационной культуры в контексте современных социальных трансформаций / Bannikova Kateryna. Models and Types of Organizational Culture in the Context of Contemporary Social Transformations

Глебова Наталя. Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства / Glebova Natalya. Trust as an Indicator of Society Communication

Колосок Тетяна. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії / Kolosok Tetiana. Phenomenon of Women Religiousness from the View Point of Religion Sociology

Чучилина Катерина. «Молодой специалист» как категория современного социологического анализа / Chuchylina Kateryna. «Young Specialist» as a Category of Modern Sociological Analysis

Шконда Ірина. Теоретичні підходи до соціологічних досліджень практик споживання / Shkonda Irina. Theoretical Approaches to the Sociological Studies of Consumption Practices

РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ РЕАЛЬНОСТІ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PART ІІ. SOCIAL REALITY IN EMPIRICAL STUDIES

Ашурбеков Аскад. Соціологічний аналіз тенденцій розвитку держави після Революції гідності (на прикладі Запорізького регіону) / Ashurbekov Askad. Sociological Analysis of Development Trends of the State after the «Revolution of Dignity» (the Example of Zaporozhye Region)

Букрєєва Ірина. Особливості регіонального менталітету в контексті становлення української політичної нації (на прикладі Мелітополя) / Bukrieieva Irina. Features of the Regional Mentality in the Context of the Formation of the Ukrainian Political Nation (the example of Melitopol)

Гордієнко Наталія. Формування життєвих траєкторій учнів інтернатних закладів на засадах компетентнісного підходу до освіти / Gordienko Natalia. Life-path Forming of the Pupils of the Boarding Schools on the Basis of Competency-based Approach

Мосаєв Юрій. Соціальні особливості футбольних дербі країн Африки / Mosaev Yuriy. Social Features of Football Derby of Africa

Орлов Андрій, Олександра Хімченко. Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі / Orlov Andrii, Кhimchenko Oleksandra. Sociological Studies of Stereotypes Men and Woman in the National Media Space

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
PART ІIІ. METHODOLOGY AND METHODS OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES

Muradyan Olena. Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality / Muradyan Olena. Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality

Сальнікова Світлана. Застосування критерію Пірсона до визначення структури тестових завдань /Salnikova Svitlana. The Application of Pearson’s Criterion for Determination of Structure of Tests

РОЗДІЛ ІV. НАУКОВІ ПОШУКИ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ
PART IV. SCIENTIFIC STUDIES OF FUTURE SOCIOLOGISTS

Білоус Людмила, Мартинюк Юлія. Рівень та характер релігійності лучан / Bilous Liudmyla, Martynyuk Yulia. Level and Character of Religiosity of Lutsk Inhabitants

Корецька Ольга. Стан районів міста Луцька очима його мешканців / Koretskaya Olga. Condition of Lutsk’s Districts in Terms of its Residents

Нехаенко Оксана. Влияние социальных сетей на формирование массового политического сознания / Nehaenko Oksana. The Impact of Social Networks on the Formation of Mass Political Consciousness

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь