DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2014 >

Соціологічні студії, 2014, № 2 (5) : [11]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. СОЦІОЛОГІЯ: АКТУАЛЬНЕ, ДИСКУСІЙНЕ
PART І. SOCIOLOGY: CURRENT, DISPUTABLE

Емельянова Юлия. Этнос в предметной области социальной философии / Yemelianova Yulia. Ethnos in a Discipline (Object) of Social Philosophy

Олещук Катерина. Актуалізація ідеї права в державницьких поглядах С. Дністрянського / Oleshchuk Kateryna. Updating the Idea of Law in Support of S. Dnistrianskyi Views

Опейда Людмила. Від праксеології до технологій ефективної діяльності / Opeyda Ludmila. From Praxeology to the Technologies of Effective Activity

РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ РЕАЛЬНОСТІ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PART ІІ. SOCIAL REALITY IN EMPIRICAL STUDIES

Ковтун Ольга. Міжпоколінне порівняння норм моралі українського та білоруського суспільств / Kovtun Olha. Comparison of Norms Morality of Ukrainian and Belarusian Societies between Generations

Матвіїшина Оксана. Соціальне самопочуття лучан у контексті соціальних змін / Matviishyna Oksana. Social Well-being of Inhabitants of Lutsk in the Context of Social Changes

Сальнікова Світлана. Благодійність населення східноєвропейських країн із радянським минулим / Salnikova Svitlana. The Charity of Population of East European Countries with the Soviet Past

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК
PART ІІІ. THEORETICAL PROVISIONS OF SOCIOLOGICAL INVESTIGATIONS

Бондаренко Юрій. Ігрове кіно як інструмент поширення ідеології / Bondarenko Yuriy. Fiction Movie as a Tool to Spread the Ideology

Москвич Ольга. Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір / Moskvych Olha. Media Reality as a Modern Socio-Cultural Space

Клімук Ірина. Психологічно-соціальні фактори формування релігійної ідентичності в релігійній громаді / Klimuk Iryna. Psychological and Social Factors of Religious Identity in the Religious Community

РОЗДІЛ ІV. СОЦІАЛЬНА РОБОТА
PART ІV. SOCIAL WORK

Любчук Валентина. Позакультові практики як спосіб реалізації особистості / Luybchuk Valentyna. The out-Cultic Practices as a Method of a Person Realization

Рудакевич Оксана. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / Rudakevych Oksana. Spirituality as Means of Giving Content to Professional Activity of a Social Worker

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь