DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2014 >

Соціологічні студії, 2014, № 1 (4) : [10]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. СОЦІОЛОГІЯ: АКТУАЛЬНЕ, ДИСКУСІЙНЕ
PART І. SOCIOLOGY: CURRENT, DISPUTABLE

Вахула Богдан. Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації / Vakhula Bohdan . Genesis of the Scientific Discourse and the Prospects of Mass Social Mobilization Study

Грушко Віктор. Українська точка біфуркації в епіцентрі геополітичного та світоглядного розлому між розпадом і буттям / Grushko Victor. Ukrainian Point of Bifurcation in Epicentre Geopolitical and Worldview of Break a Secret between Disintegration and Life

Литовченко Артем. Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией / Lіtovchenko Artyom . Critical Sociology of the Frankfurt School: between Science and Ideology

Ляшук Людмила . Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі / Lіashuk Liudmyla . Nikolay Khlebnikov as Critic the First Positivists and their Forerunners

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК
PART ІІ. THEORETICAL PROVISIONS OF SOCIOLOGICAL INVESTIGATIONS

Бондаренко Юрій . Поняття соціального міфу в порівняльному висвітленні / Bondarenko Yuriy . The Interpretation of Social Mith in Comparative Reprezentation

Борейко Юрій. Буденна свідомість і / або повсякденність у світі релігії / Boreyko Yuriy. Everyday Consciousness and/or Commonness in the World of Religion

Докторова Дар’я . Теоретичні підходи до розуміння поняття «довіра» / Doktorova Daria . Theoretical Approaches of Understanding the Concept of «Trust»

Колосок Тетяна. Вимоги до експерта-релігієзнавця у сфері наукової експертизи / Kolosok Tetiana . Requirements to an Expert Student of Religion in the Sphere of Scientific Examination

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВІ ПОШУКИ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ
PART ІII. SCIENTIFIC STUDIES OF FUTURE SOCIOLOGISTS

Андросюк Ганна, Штик Олеся . Соціальне здоров’я українського суспільства / Androsiuk Hanna, Shtyk Olesia . Social Health of Ukrainian Society

Гладка Людмила, Шевчук Олеся . Порівняльний аналіз сім’ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині / Gladka Liudmyla, Shevshuk Olesia. Comparative Analysis of Family and Marriage in Belarus, Ukraine and Germany

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь