DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2016, № 1(7) : [48]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кобилецький М. Бенедикт Карпцов

Тищик Б., Сирко М. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині

Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст

Булавіна С. Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціальної та етнорелігійної cтруктури населення Волинського воєводства у 20-30 роках XX століття

Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни

Денісова Г., Юзич О. Відвід суддів у праві Римської імперії

Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст)

Кравчук М. Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі

Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань

Юхимюк О. Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу

Glamazda P. General Characteristics of the Institute of Punishment in Galicia-Volyn State

Yatsyshyn N. Genesis of Ukrainian Tax Terminology

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ковальчук В., Шабелько Н. Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування

Несторович В. Cтандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання

Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика

Бліхар М. Суб’єктний склад бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності

Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні

Коваленко І., Решетник Л. Визначення поняттядецентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти)

Чернеженко О. Демократичний розвиток та консолідація міцевої влади в Іспанії

Чистоколяний Я. Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні

Kolodiazhna V. Mechanism of Interaction Between Sources of International and National Law in Terms of European Integration

Kononchuk І. Legal Status of European Union Citizens

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Hofman Y. Ochrona własności przemysłowej: umowy międzynarodowe oraz przepisy prawa ochronnego Polski i Ukrainy

Samchuk-Kolodiazhna Z. Issue of Legal Regulation of Rental

Starchuk O., Yatsynyak O. Child Labor: Ukrainian Experience in the International Context

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Джужа О., Колб С. Вплив злочинної субкультури на безпеку життєдіяльності особи у місцях позбавлення волі

Кваша О., Цибулін Т. Підстави кримінальної відповідальності пособника з позицій теорії співучасті у злочині

Колб О., Колб І. Щодо особливостей застосування в Україні заходів безпеки до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

Андрусяк Г. Визначення поняття обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України

Карпінська Н., Осадовський Т. Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі

Крикунов О. Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження

Назарук О. Правовий статус керівника місцевої прокуратури у кримінальному процесі

Старко О. Час як обов’язкова ознака складу умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

Фідря Ю. Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.

Чупринський Б. Оcобливості призначення покарання неповнолітнім за наявності обставин, що пом’якшують покарання

Gusak A. Commitment of a Crime by a Group of Persons by Prior Collusion

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Яцишин М., Lis Markiewicz P. Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939 рр.)

Sura R. Polish Banking System after the World War II (Part II)

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Карпенко Н. Про деякі шляхи підвищення рівня ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів виправних колоній у розслідуванні злочинів

Клабан В. Вплив права Європейського Союзу на сучасні системи джерел права Чеської Республіки та України

Наумова О. Регламентація відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини у законодавстві України та окремих країн Європейського Союзу: порівняльний аспект

Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки

Рябих Н., Колб О. Індивідуально-профілактичні засоби запобігання злочинам проти життя та здоров'я засуджених до позбавлення волі

Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права

Супруненко Д. Оцінка ефективності попереджувальної діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання та протидії злочинності у сучасний період

Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст

Levchuk J. Kiev Trial Chamber Functions

Levchuk I. Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь